Organizational structure

Zřizovatelé nadace:

Marta Sandtnerová
Dipl. Ing. Jan Sandtner
Blanka Sandtnerová

Správní rada:

Dipl.Ing. Jan Sandtner, předseda

Marta Sandtnerová,
PhDr. Michael Zachař

PhDr. Vendula Hnídková

Arch. Jan Šépka

MgA. Pavel Mrovec
   
Dozorčí rada:

JUDr.Jana Preiningerová, předseda  
Blanka Sandtnerová,

Mgr.Ivana Arnoštová