Publikation

Stanislav Sucharda 1866 - 1916

katalog k výstavě v Nové Pace, 2006,  text  PhDr. Martin Krummholz
ISBN 80-902808-8-9  Příbram

Historie pomníku Fr. Palackého/ K slavnosti odhalení vydal Stanislav Sucharda

tiskem a nákladem Dr. Eduarda Grégra a syna v Praze
reprodukce z grafického ústavu Jana Štence v Praze

Na návštěvě u Suchardů

autor Stanislav Michler
rozhovory a vzpomínky dcery S. Suchardy - Marty Sandtnerové
vydalo Městské muzeum v Nové Pace v roce 2006

STANISLAV SUCHARDA PADESAT PLAKET, MEDAILLI A PODOBIZEN