Vznik nadace

Nadace Muzeum Nadace Stanislava Suchardy byla založena 27. 4. 2008 z iniciativy vnuků sochaře Stanislava  Suchardy: Marty Sandtnerové a Jana Sandtnera a jeho ženy Blanky Sandtnerové. 22. 1. 2010 byla zaregistrována v nadačním rejstříku.

Posláním Nadace je péče o dílo a umělecké dědictví tohoto významného českého umělce, jeho předků a potomků. Práce Muzea je zaměřena na odborné zpracování, výstavní a badatelskou činnost, zhodnocení a popularizaci suchardovského odkazu.