Muzeum Stanislava Suchardy

Muzeum Stanislava Suchardy se nachází ve vile, vybudované včetně atelieru podle  projektu arch. Jana Kotěry 1904-1906.

Sucharda se výraznou měrou podílel na výtvarném dotváření vnějšku i interiérů svého obydlí, do nichž bylo zakomponováno několik jeho reliéfních prací. Hlavní prostory Suchardovy vily se dodnes dochovaly ve stavu, jak byly před více než sto lety Kotěrou navrženy, a to i včetně interiérových detailů. Jedná se tak o jedinou takřka intaktně dochovanou vilu tohoto významného zakladatele české architektonické moderny. 

Muzeum sestává z interiéru vily, to znamená  haly a jídelny s hudebním salonkem, s mnoha pracemi od Stanislava Suchardy a dalších jeho současných umělců, většinou tak jak byly původně umístěné. 

Stanislav Sucharda

 

Foto
Foto
Foto