Stanislav Sucharda

Nadace & muzeum

Historie

Poté co Stanislav Sucharda v roce 1901 vyhrál soutěž na pomník Františka Palackého, rozhodl se k vybudování nového vlastního domu s nezbytně prostorným ateliérem. Projektem pověřil svého přítele Jana Kotěru. Kotěra situoval do jihovýchodní části čtvercové parcely kubus patrového obytného domu, k němuž na západní straně připojil kolmo orientovaný ateliér. Celá výstavba byla dokončena koncem roku 1906. Vlastní vilu charakterizují výrazná mansardová střecha, hrázděné štíty, horizontální zbrázdění omítek spodní partie fasád a úsporný lidopisný dekor. Strmá střecha ateliéru vrcholila figurou rytíře plnící funkci hromosvodu. Hlavní vstup z ulice tvořil konkávní zděný výklenek zdobený figurálním reliéfem, situovaný v ose ateliéru. Odsud se diagonálně rozbíhaly dvě komunikace: levá obcházela ateliér a mířila k jeho zadnímu hlavnímu vstupu, kratší pravá směřovala přímo na schodiště a zápraží vily. Ústředním prostorem domu je patrová schodištní hala a sedací kout, dále tvoří přízemní společenské prostory obývací pokoj a jídelna s přilehlým hudebním salonkem. Z haly a její pavlače se vstupuje do obytných místností prvního patra.  Z jídelny je přímý vstup do zahrady, původně také navržené Janem Kotěrou.