Stanislav Sucharda

Nadace & muzeum

Architekt Jan Kotěra

Jan Kotěra (1871-1923) byl významný český architekt, který též působil ve spolku výtvarných umělců Mánes a jako redaktor časopisu Volné směry. Roku 1902 navrhl Kotěra pro pro spolek Mánes dřevěný pavilon na úpatí Kinského zahrady pod Petřínem určený pro výstavu plastik Augusta Rodina. Stavba byla určena pouze pro tuto výstavu, avšak svému účelu sloužila až do roku 1917, kdy byla odstraněna. Jan Kotěra vybudoval pro Stanislava Suchardu vilu včetně atelieru 1904-1906. Přísný styl svých staveb převedl do monumentálního měřítka v budově městského muzea v Hradci Králové z let 1909-13. Budova se mu jevila jako skladba objemů volně rozvinutých do prostoru podle daných funkcí. Modernímu půdorysu nechybí kupole, která se tyčí nad vchodem hlídaným dvěma Suchardovými bohyněmi. Rám vstupní části pak nápadně připomíná románský ústupkový portál s odseknutým obloukem.

 

 

Projekt Suchardovy vily od Jana Kotěry
Vila Sucharda novostavba