Stanislav Sucharda

Nadace & muzeum

Suchardova vila

Suchardova vila  je významným dílem rané fáze Kotěrovy tvorby, v níž se střetávaly vlivy anglické achitektury s prvky domácího národopisu. Sucharda se výraznou měrou podílel na výtvarném dotváření vnějšku i interiérů svého obydlí, do nichž bylo zakomponováno několik jeho reliéfních prací. Hlavní prostory Suchardovy vily se dodnes dochovaly ve stavu, jak byly před více než sto lety Kotěrou navrženy, a to včetně interiérových detailů. Jedná se tak o jedinou takřka intaktně dochovanou vilu tohoto významného zakladatele české architektonické moderny.

Projekt Suchadovy vily od Jana Kotěry
Vila Sucharda novostavba
Vila Sucharda 90 léta
Vila Sucharda 90 léta
Vila Sucharda 90 léta
Vila Sucharda 90 léta
Vila Sucharda hala "Praha a Vltava"
Vila Sucharda hala "Praha a Vltava" detail
Vila Sucharda okno v hale
Vila Sucharda salónek v hale
Vila Sucharda okno v salónku
Vila Sucharda jídelna