Stanislav Sucharda

Nadace & muzeum

Biografie

1866 12. listopadu narozen v Nové Pace
1884 dokončil s vyznamenáním studium vyšší reálky v Pardubicích
1885-1886 studium architektonické a ornamentální kresby na České technice u prof. Jana Kouly a ornamentální kresby a modelování na státní průmyslové škole v Praze u prof. Josefa Maudera
1889-1890 roční vojenská služba
1892 Reichelova cena vídeňského Künstlerhausu za Ukolébavku
1892 prázdninová studijní cesta do Německa, Paříže a severní Itálie s otcem Antonínem Suchardou
1892 v září jmenován pomocným učitelem modelování všeobecné školy pražské měleckoprůmyslové školy
1894 vedoucím všeobecné školy na pražské Uměleckoprůmyslové škole
1894  5. listopadu svatba s Annou Grohovou v Nové Pace
1895-1897 postaveny první bubenečská vila a nový dům s ateliérem v Nové Pace v neorenesančním stylu
1896 poprvé výkonným předsedou Spolku výtvarných umělců Mánes, v jehož čele působí po dvě desetiletí
1896 zakládajícím členem Národopisného muzea
1896 1. září narozen syn Stanislav
1897 první cena v soutěži na premii Umělecké Besedy v Praze
1897 druhá cena v soutěži na monumentální fontánu před Rudolfinem
1898 první cena v soutěži na pomník Palackého
1899 jmenování profesorem Uměleckoprůmyslové školy
1899 22. dubna narozena dcera Marta
1900 druhá cena v soutěži o Husův pomník
1901 zvolen dopisujícím členem IV. třídy České akademie věd a umění
1901 vyznamenán Řádem Františka Josefa
1902 spolek Mánes pořádá výstavu Augusta Rodina v Praze
1902 jmenován vedoucím speciální školy pro figurální modelování pražské Uměleckoprůmyslové školy
1903 prázdninová studijní cesta do severní Francie a Anglie
1904 stříbrná a zlatá medaile na světové výstavě v St. Louis
1904 první cena v soutěži na premii Rakouské společnosti pro podporu medailérského umění a drobné plastiky (plaketa Jaro)
1904 třetí cena v soutěži vídeňského uměleckoprůmyslového muzea
1904 malá zlatá medaile na umělecké výstavě v mnichovském Glaspalastu
1904 zvolen členem českého kuratoria Moderní galerie
1904-1906 vybudována druhá vila s ateliérem podle projektu arch. Jana Kotěry
1905 prázdninová studijní cesta do Holandska a Belgie
1907 studijní cesty do Itálie a Francie
1907 zvolen dopisujícím členem vídeňského uměleckého spolku Hagen
1908 studijní cesty do Itálie, Francie, Anglie, Belgie a Německa
1909 studijní cesta do jižní Franci
1910 zlatá medaile na mezinárodní výstavě medailerského umění v Bruselu
1911 naposledy předsedou Mánesa; konec Suchardova působení ve výboru spolku
1912 odhaleny pomníky Palackého v Praze a Komenského v Nové Pace
1913 zlatá medaile na mezinárodní výstavě medailerského umění v Gentu
1913 zvolen mimořádným členem IV. třídy České akademie věd a umění
1913 některá Suchardova díla schválena ministerstvem kultu a vyučování jako školní pomůcky pro výuku kreslení na středních školách
1915 jmenován profesorem nově založené medailérské školy pražské Akademie výtvarných umění
1916 5. května Stanislav Sucharda v Praze zemřel