Stanislav Sucharda

Nadace & muzeum

Pomníky

Palackého pomník je stěžejním dílem Stanislava Suchardy. Pracoval na něm 12 let do jeho odhalení v roce 1912. Sochařsky  je nejzajímavější sjednocení materiálů, socha Palackého v kameni a okolní sochy v bronzu. Ve své době byl tento pomník největší v Evropě.Vedle pražského pomníku Františka Palackého (1901–1912) se k Suchardově monumentální tvorbě řadí realizované pomníky Jana Amose Komenského v Nové Pace (1912), hudebního skladatele Karla Bendla v Bubenči (1914), Jana Husa v Pečkách a Železnici (navrženy 1913–1915). Sucharda je dále autorem mnoha náhrobků a portrétů provedených v rozmanitém materiálu. Stanislav Sucharda byl obnovitelem českého medailérství. Během svého života vytvořil desítky reliéfů, medailí a plaket, mj. Jaro (1904), Přástky (1906), jubilejní a čestné plakety města Prahy (1909, 1910, 1912). Suchardovo medailérské umění bylo vyznamenáno na řadě mezinárodních výstav (1904 St. Louis, 1904 Mnichov, 1910 Brusel, 1913 Gent). Roku 1915 byl jmenován profesorem medailérské školy pražské Akademie výtvarných umění.

Pomník Františka Palackého
Pomník Františka Palackého detail
Pomník Františka Palackého detail
Pomník Františka Palackého malba z atelieru
Návrh na pomník Jana Husa
 Pomník Jana Amose Komenského v Nové Pace
Pomník Karla Bendla v Bubenči 1914
Návrh na pomník "První Pražané"
Hrobka Suchardů v Nové Pace