Stanislav Sucharda

Nadace & muzeum

Stanislav Sucharda

Sochař a medailér Stanislav Sucharda (1866–1916) pocházel z rodiny s uměleckou tradicí. První zkušenosti získal mladý Stanislav z otcovy dílny (sochař Antonín Sucharda 1843–1911), na jejímž provozu se aktivně podíleli všichni rodinní příslušníci. Na dvouleté studium modelování na České technice v Praze navázalo pětileté studium sochařství na Uměleckoprůmyslové škole u J. V. Myslbeka, jehož se Sucharda stal asistentem a posléze nástupcem. 1892 byla ve vídeňském Künstlerhausu Suchardovi udělena  Reichelova cena za reliéf Ukolébavka. Sucharda se podílel na výzdobě četných reprezentativních budov. Z nejvýznamnějších realizací jmenujme výzdobu obou křídel pražského hlavního nádraží (1903–04) a budovy Nové radnice (1910). S Janem Kotěrou Sucharda spolupracoval na prostějovském Národním domě (1906) a královéhradeckém muzeu (1910). Vedle pražského pomníku Františka Palackého (1901–1912) se k Suchardově monumentální tvorbě řadí realizované pomníky Jana Amose Komenského v Nové Pace (1912), hudebního skladatele Karla Bendla v Bubenči (1914), Jana Husa v Pečkách a Železnici (navrženy 1913–1915). Sucharda je dále autorem mnoha náhrobků a portrétů provedených v rozmanitém materiálu. Stanislav Sucharda byl obnovitelem českého medailérství. Během svého života vytvořil desítky reliéfů, medailí a plaket, mj. Jaro (1904), Přástky (1906), jubilejní a čestné plakety města Prahy (1909, 1910, 1912). Suchardovo medailérské umění bylo vyznamenáno na řadě mezinárodních výstav (1904 St. Louis, 1904 Mnichov, 1910 Brusel, 1913 Gent). Roku 1915 byl jmenován profesorem medailérské školy pražské Akademie výtvarných umění. Sucharda se do dějin českého umění zapsal též jako neúnavný iniciátor a organizátor, a to v první řadě v rámci svého dvacetiletého působení v čele Spolku výtvarných umělců Mánes. Významnými byly jak Mánesem pořádané výstavy – zejména Rodinova (1902), Munchova (1905) a Bourdellova (1909) – tak intenzivní ediční činnost, počínaje vydáváním uměleckého časopisu Volné směry.

Sucharda fotografie od Drtikola
Sucharda v ateliéru
Antonín ml.a Karel Sucharda,Jan Machytka
Pamětní deska Stanislava Suchardy v Nové Pace