Stanislav Sucharda

Nadace & muzeum

Výstavy

V tomto roce 2016 připomínáme významná data sochaře Stanislava Suchardy.

150 let od narození 12.11.1866 v Nové Pace
100 let od úmrtí 5.5.1916 v Praze

Proběhly různé akce během celého roku:

Výstava "Stanislav Sucharda - medailér české secese"
se konala v Českém muzeu stříbra, Kutná hora
Hrádek 13.6.-30.9.2016

Výstava "Neklidná Figura", v Městské Knihovně v Praze , Galerie
Hlavního Města Prahy, prezentovala též díla Stanislava Suchardy.

V Městském Muzeu v Suchardově domě v Nové Páce se konala výstava věnovaná
Stanislavu Suchardovi, 28.4.- 26.6.2016

Od 9.5.-15.5. 2016 se konala Výstava „SUCHARDA PRIVÁTNÍ“ v Suchardově vile v Praze

Dosavadní výstavy věnované Stanislavu Suchardovi. Výstava v Nové Pace 2006 a rozsáhlejší výstava v Hradci Kralové 2007